Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

1. Intellectuele eigendom

Trikeservice Budel is eigenaar van alle teksten, fotomateriaal en logo's. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TrikeService Budel, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of te publiceren.

2. Informatie van derden

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Met uitzondering van de websitewww.autoschadeaarts.nl.is TrikeService Budel niet aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de andere gekoppelde websites.

3. Uitsluiting van aansprakelijkheid

TrikeService Budel en contractueel verbonden partijen aan deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat.

TrikeService Budel is niet verantwoordelijk voor defecten, virussen en andere problemen tengevolge van door u gebruikte hard- en software teneinde toegang te verkrijgen tot deze website.

TrikeService Budel raadt u aan om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail of per communicatieformulier aan TrikeService Budel te sturen. Indien u toch hiervoor kiest, is TrikeService Budel niet verantwoordelijk voor enige vorm van misbruik van het bericht door derden.

4. Wijzigingen

TrikeService Budel behoudt zich het recht voor om alle informatie op deze website te wijzigen zonder dit vooraf aan te kondigen.

Contactgegevens

Trikeservice Budel

Fabrieksstraat 106c

6021 RE Budel

Tel: +31 495 - 49 58 93

Email: info@trikeservicebudel.nl

Navigatie:Routebeschrijving